Media

Informacje prasowe na temat Klastra Kwantowego

Klaster Technologii Kwantowych

W Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego zainaugurowano działalność Klastra Q – Klastra Technologii Kwantowych. Utworzenie klastra zapowiadano już w styczniu ubiegłego roku, przy okazji podpisania listu intencyjnego dotyczącego koordynacji działań na rzecz rozwoju polskich …

Powołanie Klastra
Kwantowego

19 podmiotów – przedstawicieli świata nauki i biznesu ogłosiło w poniedziałek w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego powstanie Klastra Technologii Kwantowych (Klaster Q). Jego celem jest wspólna praca nad rozwojem technologii kwantowych.

Polska zacznie nadrabiać kwantowe zaległości

Relatywnie łatwo jest tworzyć naukę, jeśli się ma dobrych ludzi. Znacznie trudniej jest przełożyć naukę na konkretne zastosowanie – zauważył prof. Artur Ekert z Uniwersytetu Oksfordzkiego podczas inauguracji powstania Klastra Technologii Kwantowych na Uniwersytecie Warszawskim.