Aktualności

Klaster Technologii Kwantowych

W Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego zainaugurowano działalność Klastra Q – Klastra Technologii Kwantowych.

Utworzenie klastra zapowiadano już w styczniu ubiegłego roku, przy okazji podpisania listu intencyjnego dotyczącego koordynacji działań na rzecz rozwoju polskich badań kwantowych. Jego sygnatariuszami były: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdański, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Wrocławska oraz Instytut Fizyki PAN. Te ośrodki stanowią też naukową część klastra.

„Chcemy być głosem środowiska i partnerem do rozmów z władzami publicznymi o wykorzystaniu technologii kwantowych, m.in. dla wzmocnienia pozycji gospodarczej Polski.” – podkreślał wówczas prof. Konrad Banaszek, kierownik Centrum Optycznych Technologii Kwantowych na Uniwersytecie Warszawskim.

Źródło: forumakademickie.pl